Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 44.221.73.157 | ec2-44-221-73-157.compute-1.amazonaws.com | 44.221.73.157

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu;
  • podanie ww. danych kontaktowych jest dobrowolne;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • przysługuje mi prawo do przeniesienia ww. danych kontaktowych do innego administratora oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody;
  • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony ww. danych kontaktowych;
  • z wykorzystaniem ww. danych kontaktowych nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@moryn.pl.