Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie nr 149/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

GMOŚ
18 listopada 2022

Ogłoszenia przetargowe

ZARZĄDZENIE NR 139/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

GMOŚ
20 października 2022

Ogłoszenia przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenia przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenia przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe

ZARZĄDZENIE NR 134/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

29 września 2022

I ustny Przetarg (działka nr 47 obręb 1 miasta Moryń)

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha.

GMOŚ
28 września 2022

Ogłoszenie przetargowe

ZARZĄDZENIE NR 125/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

GMOŚ
13 września 2022

ZARZĄDZENIE NR 126/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część działk1nr 741/7 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w KW SZ1Y/00037974/2),

GMOŚ
19 września 2022

Ogłoszenie przetargowe

Zarządzenia Burmistrza Morynia z dnia 29 sierpnia 2022 r.

GMOŚ
29 sierpnia 2022

Ogłoszenia przetargowe