Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR 87/2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

27 maja 2024

Zarządzenie Nr 84/2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

22 maja 2024

Burmistrz Morynia ogłasza

Burmistrz Morynia ogłasza

Burmistrz Morynia ogłasza

Burmistrz Morynia ogłasza

Zarządzenie Nr 79/2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy cześć działki nr 442/1 o pow. 1 m², położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00057266/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną.

GMOŚ
14 maja 2024

Zarządzenie Nr 69/2024

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

23 kwietnia 2024

Zarządzenie nr 68/2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczam do dzierżawy cześć działki nr 180/1 o pow. 12 m², położoną w obrębie Bielin, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00058230/8, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt.

GMOŚ
15 kwietnia 2024

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6A w Moryniu przy ul. Plac Wolności wraz z udziałem 145/1000 w działce nr 139/2 obręb 3 miasta Moryń o pow. 0,0579 ha. KW SZ1Y/00037152/4.

3 kwietnia 2024

Zarządzenia Burmistrza Morynia

Zarządzenie Nr 62/2024

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

28 marca 2024

Zarządzenie Burmistrza Morynia

Nr 59/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

19 marca 2024

Zarządzenia Burmistrza Morynia: