Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Społeczna rewitalizacja na terenie gminy Moryń

Przejdź do - Społeczna rewitalizacja na terenie gminy Moryń

Stowarzyszenie PODKOWA  w Moryniu, wspólnie z mieszkańcami miejscowości Witnica, Mirowo, Bielin i Klępicz rozpoczęło realizację lokalnych przedsięwzięć wraz z wydarzeniami animacyjnymi w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie gmin Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

6 maja 2020
Czytaj więcej o: Społeczna rewitalizacja na terenie gminy Moryń

„Przedszkole Równych Szans”

Przejdź do - „Przedszkole Równych Szans”

5 maja 2019 r. Gmina Moryń podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w  Szczecinie o dofinansowanie projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014  –  2020 (Oś priorytetowa RPZP.08.00.00. Edukacja, Działanie RPZP.08.01.00. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej).

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: „Przedszkole Równych Szans”

Nowy samochód dla OSP w Moryniu

Przejdź do - Nowy samochód dla OSP w Moryniu

W dniu dzisiejszym, tj. 18.12.2014 r. OSP w Moryniu otrzymała nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń. Samochód dofinansowany jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Gminę Moryń

Dział Promocji
18 grudnia 2014
Czytaj więcej o: Nowy samochód dla OSP w Moryniu

Nowy samochód dla OSP Moryń

Przejdź do - Nowy samochód dla OSP Moryń

OSP w Moryniu otrzyma nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń. Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dział Promocji
14 listopada 2014
Czytaj więcej o: Nowy samochód dla OSP Moryń