Otwarty konkurs ofert. Przeciwdziałanie Uzależnieniom

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza drugą edycję otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r.
 

Termin na składanie ofert: od dnia 6 maja 2017 do 26 maja 2017 r.
 

Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): od dnia 6 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r.


Szczegóły w poniższych załącznikach

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logotyp - Województwo Zachodniopomorskie

    Logotyp - Województwo Zachodniopomorskie