Zaproszenie na debatę społeczną "Przemoc - Przyczyny i Skutki"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2016

Zapraszamy do udziału w debacie społecznej w Moryniu na temat „PRZEMOC – PRZCZYNY i SKUTKI”, która odbędzie się w Geoparku w Moryniu w dniu 15 czerwca 2016 roku o godzinie 1700. Debatę poprowadzi pan Robert Bartosik, który jest uznanym specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Debata będzie poświęcona zjawisku przemocy w rodzinie, przyczynie (alkoholizm, środki odurzające) i skutkom, skierowana mieszkańców Gminy Moryń, zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moryniu, Zespół Szkół w Moryniu, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji i środowisk zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Autor: Organizatorzy