Uproszczona oferta na realizacje zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2024

Do Urzędu Miejskiego w Moryniu wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Regaty o Błękitną Wstęgę, Turniej Tenisa o Puchar C.F. Kocha” złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko z siedzibą w Moryniu.

Zgodnie z artykułem 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od opublikowania oferty może zgłosić do niej uwagi. Można to zrobić osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, a także poprzez ich przesłanie w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń lub drogą elektroniczną, na ESP ePUAP /1v326jtiip/skrytka . Liczy się data wpływu uwag do urzędu.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie regaty na jeziorze Morzycko, pływające żaglówki

    regaty na jeziorze Morzycko, pływające żaglówki