Zbliża się termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2023

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych! Zbliża się termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie w 2023 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 maja 2023 r.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy urzędu nr 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie 91 466-79-63 lub mailowo ob@moryn.pl bez konieczności wizyty w urzędzie.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.