Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2023

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2022-2025.

DLA KOGO:

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego) 

Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielamy też pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.

 

JAKI CEL:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych,
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych,
 • Konsultacje z psychiatrą,
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny),
 • Mediacje,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej,
 • Schronienie z zasobów Ośrodka,
 • Materialna w zakresie m.in.. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne

 Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

 • pomoc psychologiczna,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem w Szczecinie, przy ul. Energetyków 10. Czynny poniedziałki 13:00-20:00, wtorek 09:00-16, środa – piątek 11:00-18:00; sobota 8:00-13:00. Tel. 663 606 609.
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91. Czynny poniedziałki i wtorki w godzinach 15:00-20:00. Tel. 91 -404 -55-04.

Szczegółowe informacje oraz zapisy dla Szczecina i w/w Punktów Lokalnych pod numerem telefonu 663 606 609

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logotyp Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Logotyp Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem