Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2020

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pt. „Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma Handel Usługi Ogólnobudowlane „duo” Grzegorz Walkiewicz z Mieszkowic, która złożyła najniższą ofertę. Wartość umowy wynosi: 972.395,65 zł brutto. Termin realizacji zgodnie z umową upływa 15 listopada 2020 r.

 Pozostałe koszty projektu obejmują zakup wyposażenia (100.000,00 zł) oraz nadzór inwestorski (28.345,32 zł).

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 995.095,34 zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

 • Powiększ zdjęcie Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”

  Trwają roboty przy „Adaptacji budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”