Gmina Moryń

Amatorski połów ryb na jeziorach zarządzanych przez Gminę Moryń - Jezioro Bielin i Jezioro Łabędzin (But)

Jezioro Bielin z lotu ptaka - fot. M. Sobczyński
Jezioro Bielin z lotu ptaka - fot. M. Sobczyński

Regulaminy

Gmina Moryń jest dzierżawcą jeziora Bielin oraz jeziora Łabędzin. Jeziora te udostępnione są do wędkowania na zasadach ujętych w zarządzeniach: nr 48/2024 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń oraz nr 71/2024 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Łabędzin (But) w Gminie Moryń.

Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na danym jeziorze.

Zakup zezwoleń

Zakup zezwoleń dokonuje się poprzez wpłatę określonej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007 Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu przelewem bankowym lub pocztowym, z podaniem imienia i nazwiska, adresu, okresu połowu – roczny lub 2 tygodniowy z podaniem konkretnej daty, nazwy zbiornika wodnego, nr karty wędkarskiej. Dowód wpłaty traktowany jest jak zezwolenie. Niedopełnienie obowiązku należytego podania wszystkich danych traktowane będzie jako brak zezwolenia.

 

Jezioro Bielin

OPŁATY ZA AMATORSKI POŁÓW RYB NA JEZIORZE BIELIŃSKIM

 

OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MORYŃ

POZOSTAŁE OSOBY

ROCZNA

ZA 2 TYGODNIE

ROCZNA

ZA 2 TYGODNIE

Z BRZEGU

50 zł

30 zł

100 zł

40 zł

Z ŁODZI

(I Z BRZEGU)

70 zł

45 zł

150 zł

50 zł

 * UWAGA!!! Dowód opłaty stanowi zezwolenie na amatorski połów, i musi wskazywać okres połowu (roczny lub dwutygodniowy z podaniem konkretnej daty), nazwę zbiornika wodnego oraz Nr karty wędkarskiej.

 

 

Jezioro Łabędzin (But)

OPŁATY ZA AMATORSKI POŁÓW RYB NA JEZIORZE ŁABĘDZIN 

 

OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY MORYŃ

POZOSTAŁE OSOBY

ROCZNA

ZA 2 TYGODNIE

ROCZNA

ZA 2 TYGODNIE

Z BRZEGU

30 zł

15 zł

50 zł

40 zł

Z ŁODZI

(I Z BRZEGU)

50 zł

30 zł

80 zł

80 zł

 * UWAGA!!! Dowód opłaty stanowi zezwolenie na amatorski połów, i musi wskazywać okres połowu (roczny lub dwutygodniowy z podaniem konkretnej daty), nazwę zbiornika wodnego oraz Nr karty wędkarskiej.

Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w regulaminach jezior zarządzanych przez Gminę Moryń pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub cofnięcie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.