Gmina Moryń

Ochrona środowiska

Artykuły

„Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022

Przejdź do -  „Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022

W dniach 16 – 18 września 2022 roku została przeprowadzona na terenie gminy Moryń akcja pn. „Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022.

22 września 2022
Czytaj więcej o: „Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przejdź do - Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
31 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Przejdź do - ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Od 25 stycznia 2022 r. obowiązuje zmieniona wersja programu „Czyste Powietrze”. Zmiany obejmują m.in. uruchomienie III części z najwyższym poziomem dofinansowania.

25 stycznia 2022
Czytaj więcej o: ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ogłasza aukcje, której celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką

Przejdź do - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ogłasza aukcje, której celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ogłasza aukcje, której celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Termin zakończenia niniejszego postępowania został wyznaczony na dzień:
Aukcja nr 1/Ch/2022  27-01-2022 r godz. 11:00. 

19 stycznia 2022

Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Informację (druk do pobrania ze strony internetowej - załącznik nr 1 lub w Urzędzie Miejskim w Moryniu) należy wypełnić i dostarczyć do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

11 stycznia 2022

Deklaracja właścicieli i zarządców budynków o konieczności zgłoszenia czym ogrzewają domy i mieszkania

Przejdź do - Deklaracja właścicieli i zarządców budynków o konieczności zgłoszenia czym ogrzewają domy i mieszkania

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

ZOSTAŁY TYLKO 2 DNI!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
29 czerwca 2022

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Przejdź do - Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 01.07.2021-22.07.2021r

2 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Przejdź do - Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

PRZYPOMINAMY!

Od 1 lipca 2021r. wszedł w życie nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której znajdą się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych oraz informacje o otrzymanej pomocy finansowej na termomodernizację czy wymianę pieca. CEEB ma pomóc rozwiązać problem smogu. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywać będzie na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

25 października 2021
Czytaj więcej o: Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Przejdź do - Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informuję, że rozszerzamy zakres działalności Gminnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich (GPIoFE), o dyżury w sołectwach Gminy Moryń. Duże zainteresowanie pomocą oferowaną przez GPIoFE, w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” spowodowało, że postanowiłem poprawić dostępność wsparcia w wypełnianiu wniosków dla mieszkańców gminy, którzy mają utrudniony dostęp do Punktu zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

Burmistrz Morynia Józef Piątek
17 lutego 2021
Czytaj więcej o: Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Przejdź do - Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

9 stycznia 2021

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Przejdź do - Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

4 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Wilki

Przejdź do - Wilki

W związku z przypadkami szkód wyrządzonych przez wilki na terenie gminy Moryń informujemy o procedurach postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk, danych teleadresowych do zgłaszania szkód „wilkowych” oraz prezentujemy informacje ogólne o wilku.

7 października 2020
Czytaj więcej o: Wilki

Czyste Powietrze - ważne informacje

Przejdź do - Czyste Powietrze - ważne informacje

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

17 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Czyste Powietrze - ważne informacje

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Przejdź do - Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Informujemy, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o jego zmienioną wersję. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

15 maja 2020
Czytaj więcej o: Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0