Gmina Moryń

Remont drogi i chodników na Osiedlu Przyszłość w Witnicy

2 listopada 2009

W dniu 26 października między Gminą Moryń, a Agencją Nieruchomości Rolnych podpisana została umowa na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działce 107/113 w Witnicy”.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania, którym została Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdroju. Prace wykonane zostaną jeszcze w bieżącym roku.

Autor: Dział Promocji: Barbara Nawrolska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie  Remont drogi i chodników na Osiedlu Przyszłość w Witnicy

    Remont drogi i chodników na Osiedlu Przyszłość w Witnicy