Gmina Moryń

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu

21 października 2011

Trwa kolejna inwestycja dofinansowana ze środków unijnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zadanie polega na budowie budynku do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów. Całkowity koszta operacji wynosi 1 475 536,10 zł (dofinansowanie 907 091,00 zł). 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu

    Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu