Gmina Moryń

Wybory do organów sołectw i miasta Moryń na okres kadencji obejmujące lata 2024-2029 w gminie Moryn

8 maja 2024

Wybory do organów sołectw i miasta Moryń na okres kadencji obejmujące lata 2024-2029 w gminie Moryn zostaną przeprowadzone w dniach od 16 maja do 18 czerwca 2024 r. zgodnie z zarządzeniem nr 76/2024 Burmistrza Morynia z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Moryń na okres kadencji obejmującej lata 2024-2029.

Burmistrz Morynia

 Sławomir Jasek

Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się na stronie https://bip.moryn.pl zakładka wybory/referenda