Gmina Moryń

Nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

16 stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie gmin Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

  W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:

  • 45,15 zł w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika);
  • jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 1,40 zł za gospodarstwo domowe - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH.

 W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości (m3) zużytej wody:

  • 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika);
  •  jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 0,40 zł za m3 zużytej wody - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH..

Maksymalna opłata dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 160,83 zł.

DO DNIA 10 LUTEGO 2023 ROKU DEKLARACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

Uprzejmie informujemy, że służymy pomocą w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu (7¹⁵ - 15¹⁵).

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo ZGDO

    Logo ZGDO