Gmina Moryń

Gospodarka odpadami komunalnymi - zmiany w roku 2022

27 grudnia 2021

AKTUALIZACJA!!

Informujemy, że  pracownik Związku Gmin Dolnej Odry dostarczy dla każdego mieszkańca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje dostarczane będą od 04.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie ZGDO obowiązują nowe miesięczne stawki opłat za odpady!

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 w terminie do dnia 10 lutego 2022 roku!

W przypadku, gdy średniomiesięcznie zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:
- 41,65 zł w przypadku nieruchomości jednorodzinnych kompostujących BIOODPADY
- 43,05 zł w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika).
W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości (m3) zużytej wody:
- 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości jednorodzinnych kompostujących BIOODPADY (wzrost opłaty o 3,48 % w stosunku do ubiegłego roku),
- 12,30 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW - nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika, (wzrost opłaty o 3,36 % w stosunku do ubiegłego roku).
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła maksymalną opłatę dla jednego gospodarstwa domowego, która w 2022 roku nie może wynieść więcej niż 149,68 zł.
W przypadku, gdy wysokość miesięcznej opłaty wynikająca ze zużycia wody przekroczy kwotę 149,68 zł, jako kwotę do zapłaty należy wpisać 149,68 zł.

Wszystkie dokumenty można pobrać wchodząc na stronę https://zgdo.eu/index.php/deklaracje-na-rok-2022/

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo Związku Gmin Dolnej Odry

    logo Związku Gmin Dolnej Odry