Gmina Moryń

Zakończenie prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Bielinie

28 października 2021

Burmistrz Morynia Józef Piątek informuje, że 27 października 2021 r. zakończyły się prace budowlane związane z budową oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości  Bielin, Gmina Moryń.

W ramach zamówienia wykonane zostały następujące obiekty:

 1. Piaskownik,
 2. Komora denitryfikacji (niedotleniona),
 3. Komora nitryfikacji (tlenowa),
 4. Osadnik wtórny,
 5. Zagęszczacz osadu i komora stabilizacji,
 6. Stacja dmuchaw,
 7. Sterownia,
 8. Sito łukowe,
 9. Studnia wodomierzowa,
 10. Pompownia ścieków surowych,
 11. Studnia pomiarowa,
 12. Studnie kanalizacji sanitarnej,
 13. Budynek oczyszczalni,
 14. Wylot ścieków oczyszczonych,
 15. Układ komunikacyjny wraz z oświetleniem,
 16. Ogrodzenie,
 17. Sieci uzbrojenia terenu,

Wartość robót budowlanych wynosi 1 615 395,78 zł.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Inwestycja realizowana jest w ramach operacji pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin”. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Burmistrz Morynia wraz z innymi przedstawicielami

  Burmistrz Morynia wraz z innymi przedstawicielami

 • Powiększ zdjęcie oczyszczalnia ścieków

  oczyszczalnia ścieków

 • Powiększ zdjęcie oczyszczalnia ścieków

  oczyszczalnia ścieków

 • Powiększ zdjęcie oczyszczalnia ścieków

  oczyszczalnia ścieków

 • Powiększ zdjęcie logo PROW

  logo PROW

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie logo pomorza zachodniego

  Zdjęcie logo pomorza zachodniego

 • Powiększ zdjęcie logo EFRROW

  logo EFRROW

 • Powiększ zdjęcie herb Morynia

  herb Morynia