Gmina Moryń

Sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 GMB 2,5/16

24 września 2015

Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 GMB 2,5/16, w trybie aukcji. Marka: FSC Starachowice, Model: STAR 200, Pojemność silnika: 6830,00 cm³, Rok produkcji: 1984, Przebieg: 29057 km, Nr identyfikacyjny (VIN): 40515, Rodzaj pojazdu: samochód specjalny, Przeznaczenie: pożarniczy, Stan techniczny: dostateczny. CENA WYWOŁAWCZA 4.000,00 zł

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Regon: 811684864 NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel. 091 466 79 50, Fax. 091 466 79 57

 OGŁASZA

sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 GMB 2,5/16, w trybie aukcji

 

SPECYFIKACJA POJAZDU (podstawowe dane)

 CENA WYWOŁAWCZA 4.000,00 zł

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 09.10.2015 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, pokój nr 11
 2. W aukcji mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią dowód wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł.
 3. Wadium wyłącznie w pieniądzu należy uiścić do dnia 08.10.2015 r. na rachunek nr 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003.
 4. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  • Żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  • Uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy.
 8. Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku aukcji.
 9. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży.
 10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 5% ceny wywoławczej.
 11. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji z podaniem przyczyny.
 14. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu aukcji udziela Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - Robert Dziedzic (nr tel. 604 266 613).  
 15. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniach od 23.09.2015 r. do 08.10.2015 r. w Witnicy