Gmina Moryń

Kanalizacja w Moryniu

22 kwietnia 2010

W dniu 20.04.2010 w Zachodnio -pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, pomiędzy Gminą Moryń, a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o dofinansowanie operacji z zakresu: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz„.

Jest to inwestycja, która pochłonie największe nakłady finansowe w historii rozwoju Gminy Moryń - całość kosztów inwestycji opiewa na 4 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ok. 2,5 mln zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych całości kosztów.

W ramach operacji zrealizowane zostaną dwa zadania:

  1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III, tj. budowa sieci kanalizacyjnej od Cypla pod Lipą oraz w ulicach: Jeziornej, Ogrodowej, Odrzańskiej, Sadowej, Wiśniowej, Wodnej, a także w rejonie ulicy Dworcowej i Akacjowej. 
  2. Budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

 

Dział promocji

Barbara Nawrolska

Autor: Dział Promocji - Barbara Nawrolska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Kanalizacja

    Kanalizacja