Gmina Moryń

„Przedszkole Równych Szans”

14 sierpnia 2019

5 maja 2019 r. Gmina Moryń podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w  Szczecinie o dofinansowanie projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014  –  2020 (Oś priorytetowa RPZP.08.00.00. Edukacja, Działanie RPZP.08.01.00. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej).

Celem projektu jest  dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i  specjalistycznej dla 20 dzieci z terenu Gminy Moryń uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Moryniu. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2021 r.

Wartość zadania wynosi 561 762,50 zł, z czego 477 410,00  zł to dofinansowanie z UE.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo rpo wz

    logo rpo wz