Boisko na medal 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2012

Gmina Moryń otrzymała od Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej wyróżnienie „boisko na medal” – jest to ogólnopolski program promocji dobrych praktyk w zakresie pielęgnacji i efektywnego użytkowania boisk sportowych. Program skierowany jest do administratorów obiektów, które powstały w miastach i gminach w ramach rządowych programów „Blisko boisko”, Moje boisko – Orlik 2012” i inwestycji własnych gmin i powiatów. Akcja ma charakter edukacyjny i promocyjny.  

Celem przyznawania Wyróżnień jest wyłonienie i promocja obiektów, które są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regularnie pielęgnowane, a przez to trwałe i przyjazne dla użytkownika. Tytuł „boisko na medal” zwraca również uwagę na aktywną działalność samorządu lokalnego w promocji sportu i rekreacji, ściśle związanej z rozbudową bazy sportowej. Jednocześnie poprzez wyróżnienie „boisko na medal” PKIS chce uhonorować zarządców obiektów, którzy promują sport i rekreację dzięki organizacji różnorodnych imprez o charakterze sportowym, a także przedstawicieli tych samorządów, które łączą budowę i modernizację bazy sportowej z aktywnym wykorzystaniem istniejących obiektów.

Autor: Dzial Promocji: Barbara Nawrolska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Boisko na medal 2012

    Boisko na medal 2012