XXVII sesja Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2022

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się XXVII sesja, w trakcie której Rada Miejska w Moryniu wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Morynia przez podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Moryń na 2021 rok. Raport w pełnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Bibliotece Miejskiej. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Później przedstawiono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2021 rok. Ostatecznie Radni zadecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Morynia Józefowi Piątkowi jako wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia jej mieszkańców.

Burmistrz Morynia Józef Piątek podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także za wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania skierował także do radnych, sołtysów, a także pracowników moryńskiego urzędu oraz jednostek podległych. Szczególne podziękowania za efektywną pracę złożył panu sekretarzowi – Jerzemu Choroszewiczowi oraz panu skarbnikowi – Markowi Kurjacie, którzy wspierają go merytorycznie w działalności Urzędu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Burmistrz Morynia Józef Piątek

  Burmistrz Morynia Józef Piątek

 • Powiększ zdjęcie Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Morynia Józefowi Piątkowi

  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Morynia Józefowi Piątkowi

 • Powiększ zdjęcie Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Morynia Józefowi Piątkowi

  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Morynia Józefowi Piątkowi